Projekt 1029 Avslutat Säkrare elementmontering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Nät som fallskydd är inte lika vanligt i Sverige som utomlands vid elementmontage. Fallolyckor dominerar visserligen inte i den svenska statistiken över montageolycksfall, men initiativ från skyddstillverkare väckte intresse för riskerna.

Syftet med projektet har varit att åstadkomma program för säkert stålstombyggande, checklista för säkrare montage och konkreta förslag på utrustning eller produktionssätt.

Med bidrag från SBUF har Skanska Stålteknik i samverkan med Institutionen för arbetsvetenskap, KTH genomfört projektet. Från tillverkarledet har deltagit Besqab, Byggsam, Polyprodukter, Reinklou och Wibe. Dessutom har företrädare för Skanska AB, Stålbyggnadsinstitutet, Elementmontageföreningen, EGAB och KTH medverkat i en referensgrupp. Skyddsutrustning har testats på ett byggobjekt med bostadshus i Nyköping (4 1/2 plan). På arbetsplatsen provades skyddsräcken, lyftutrustning, stegar och trappor samt personlig fallskyddsutrustning.

I rapporten diskuteras utöver Nyköpingsförsöken även kran-TV, plåtregelvagga vid montering av stålbalkar, skydd på vinkelslip, andra typer av förband mellan balkar och pelare samt nät som fallskydd. Åtgärdsförslagen är sammanfattningsvis:
Det betonas att man bör planera för ett säkert montage redan på ritbordet. Detta gäller främst hål i pelare och ingjutna hylsor för skyddsräcken m.m., lyftöglor och tillträdesleder.

Elementmontageföreningen (EMF) har utgivit Checklista vid montering av byggelement. I rapporten kompletteras denna med ett antal förslag till åtgärder som minskar risken för fall och hanteringsolyckor.