Projekt 11126 Avslutat FRP i byggbranschen - ett avancerat demonstrationsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Redovisningen utgörs av rapporten "FRP i byggbranschen - ett avancerat demonstrationsprojekt", Studio material och design, Chalmers (46 sid).

Rapporten pekar ut tre spår för användning av fiberkompositer i byggandet: (1) lätta kvarvarande formar med armering och kanalisation förberedd för betonggjutning av t ex broar och husgrundläggning, (2) lätta skal- och sandwichkonstruktioner och (3) komplexa prefabricerade profiler. Som en fallstudie på det senare redovisas i rapporten ett förslag till vintertak över ponnykarusellen på Liseberg.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare