Projekt 11072 Avslutat Miljöbalken i mark- och anläggningsarbeten. Internet-baserad vägledning för byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Har sammanställt en vägledning för tillämpning av miljöbalken vid planering, projektering och utförande av mark- och grundläggningsarbeten. Resultatet har gjorts allmänt tillgängligt via Internet. Samarbete med SGI.

Projektansvarig
  • Göran Almroth Byggnads
Projektledare