Projekt 11154 Avslutat Lättbyggnadssystem - ekonomisk analys av en ny byggmetod

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har omfattat en produktionsekonomisk utvärdering av KBS-systemet, ett lättbyggnadssystem utvecklat av Kalmar Byggsystem AB, i samband med byggandet av demonstrationsprojektet kv Tusenskönan i Kalmar. Arbetet har utförts i samarbete med avdelningen för Byggnadsekonomi, LTH.

Rapporten heter Lättbyggnadssystem - en analys av en ny byggmetod (51 s exkl bilagor), Anne Landin, Hans Fransson & Mats Öberg.

Projektansvarig
  • Kalmar Byggsystem AB
Projektledare