Projekt 11873 Avslutat Sprutbetongs krympning - reologi och fiberarmering

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att förstå de grundläggande mekanismerna för krympning hos sprutbetong, att analysera olika åtgärder för att minska krympningen med bibehållen sprutbarhet samt att åstadkomma fördelning av krympningen på ett flertal fina sprickor, som inte medför korrosionsrisk.
I projektet ingick också utvecklingsabete för att minska cementmängderna i sprutbetong genom modern filler- och tillsatsmedelteknologi. Målet härvid var att få ned cementmängden från runt 450 kg/m3 till cirka 300 kg/m3. En sådan minskning har gynnsam påverkan på krympningen och en positiv miljöeffekt.

Slutredovisningen utgörs av SveBeFo rapport 86 "Sprutbetongs krympning - Modifiering av betongsammansättning" Björn Lagerblad, Leif Fjällberg och Mikael Westerholm (78 sidor) och rapport 87 "Sprutbetongs krympning - fiberblandning för bättre sprickfördelning", Anders Ansell och Jonas Holmgren (24 sidor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare