Projekt 3145 Avslutat Träkilsågning - hållare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

När man sågar i trä är det ofta problem med att hålla i virket på ett säkert sätt och samtidigt såga rätt med klingan. Ofta gör man i dag en hållare i trä som automatiskt ger kilen en viss önskad vinkel, men sådana hållare måste göras speciellt för varje kilstorlek och kilvinkel. Alternativet är att hålla i virket med händerna när man sågar. Syftet har varit att utveckla en hållare för kilsågning, ställbar för olika vinklar och kilstorlekar.

Med bidrag från SBUF har Timmerverkstaden genomfört projektet. En kravspecifikation för hållaren togs fram i samarbete med snickare. En prototyp tillverkades först i trä. Den provades och modifierades, vilket ledde till en prototyp i aluminium, i hög grad tillverkad av standarddetaljer.

Hållaren, som består av standarddetaljer, har en ställratt för kilens vinkel (0° - 18°) och en för längden på kilens ena kateter. Ett handtag med bra grepp är placerat så att handen är skyddad genom ett avstånd på minst 15 cm från sågklingan. Undersidan samt anliggningsytan mot sågens anhåll är klädda med en plast som sänker friktionen mot underlaget.

Aluminiumprototypen provades och fick godkänt av Erik, snickaren som sågar kilar. Erik tycker att det är säkrare och framför allt enklare att tillverka kilar med den nya hållaren. Vid små serier av olika kilstorlekar verkar kilhållaren vara ett utmärkt hjälpmedel för säker och rationell tillverkning.