Projekt 13333 Avslutat Planering för ökad effektivitet och minskade CO2-utsläpp i infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid Luleå Tekniska Universitet.
Byggprojekt i Sverige släpper årligen ut motsvarande cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter fördelat på cirka 3 miljoner ton från infrastrukturprojekt såsom väg- och järnvägsprojekt, 3 miljoner ton från övriga anläggningsprojekt och 4 miljoner ton på husprojekt. Trots infrastrukturprojektens stora miljöpåverkan har mer fokus riktats mot energieffektivisering och utsläppsminskning inom husbyggnadsprojekt. Trafikverket har nyligen infört målsättningen att infrastrukturprojekt värda över 50 miljoner kr från och med basåret 2015 ska minska sin klimatpåverkan med 15 % till år 2020, 30 % till 2025 och att vara helt klimatneutralt senast 2050.

Syftet med detta projekt är att bidra till kunskapen om hur energiåtgång och utsläpp av växthusgaser kan minskas i infrastrukturprojekt med målsättningen att utveckla metoder och verktyg som praktiskt kan tillämpas i projektplaneringens olika faser, där många viktiga beslut fattas. Dessa metoder och verktyg behöver även kunna ta produktionseffektiviteten i beaktning eftersom det är en viktig faktor för att klara av Trafikverkets behov och mål att åstadkomma mer väg för pengarna. Utgångspunkten för utvecklingen av dessa metoder och verktyg kommer att bygga på de förutsättningar och ramar som beställaren ger leverantören.

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare