Projekt 9065 Avslutat Partnering för om- och tillbyggnad av sjukhus och högskolebyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom forskningsprogrammet Competitive Building. Skall utveckla kunskaper om och rekommendationer för hur och under vilka entreprenadvillkor partnering bör användas i Sverige. Praktiska försök skall utföras vid tre eller fyra byggobjekt. Samarbete med Akademiska Hus och landstingen.


Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare