Projekt 11710 Avslutat Utforming av energieffektiva byggnader - beräkningsprogram och metodik för bygg och förvaltningsprocessens alla skeden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektet har omfattat utveckling och implementering av ett energiberäkningsprogram som kan användas av aktörer i alla bygg- och förvaltningsskeden. Samarbete med LTH, Strusoft och Cementa. Samfinansiering med Formas.

Projektet har resulterat i webbplatsen www.energilotsen.nu samt rapporten Energilotsen - för utformning av energieffektiva byggnader, slutrapport, delsteg 2 (67 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare