Projekt 11884 Avslutat Reparation och förstärkning av stålkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers och LTU. Det övergripande syftet var att bygga upp och utveckla kunskap om metoder för ändamålsenlig och kostnadseffektiv reparation och förstärkning av befintliga stålbroar. Projektet utvecklade bland annat metoder för förstärkning av befintliga förband, till exempel nitförband, genom användning av fiberkompositer.

Samfinansierades genom EU-programmet "Sustainable bridges", i vilket även Banverket deltog.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Raparation och förstärkning av stålkonstruktioner", Andreas Oskarsson, LTU (45 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare