Projekt 11701 Avslutat Friskvård - hur ser personalen på friskvård?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att belysa hur personalen på byggarbetsplatser ser på friskvård. Syftet var också att ge ökad kunskap om varför personalen väljer att delta i eller avstå från morgonuppvärmning i synnerhet men även friskvård i allmänhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Skilda världar - Implementering av morgonuppvärmning i byggbranschen", Gunilla Larsen Borg, Linköpings Universitet (195 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare