Projekt 9074 Avslutat Totalekonomiska konsekvenser av alternativa åtgärder för förkortad uttorkningstid hos betongbjälklag i hus och bostadsbyggande

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att studera de totalekonomiska konsekvenserna av valet av åtgärd för att förkorta uttorkningstiden för betongbjälklag. Projektet har omfattat litteraturstudier av tidigare utförda arbeten samt en utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för två flerbostadshus i Göteborg. Arbetet har utförts av NCC AB i samarbete med FoU-Väst.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Niklas Sparw