Projekt 14209 Pågående Eco-cement – prestanda vid låga temperaturer

Projekttid

Sammanfattning

Det höga CO2 fotavtrycket av Portlandcement är allmänt känt inte bara för byggindustrin utan också för allmänheten. Nu erbjuder den enda Portlandcementproducenten i Sverige Eco-cement. Tyvärr är det fortfarande otillräckligt att nå de mycket ambitiösa klimatmålen. Den goda nyheten är att detta utsläpp kan minskas ytterligare genom att delvis ersätta Portlandcement med SCMs såsom masugnsslagg (BFS) eller annat tillsatsmaterial.Den dåliga nyheten är att de flesta av de nya klimatförbättrade bindemedelskombinationerna har väsentligt förändrade hydratationsprocess (kemiska reaktioner som kontrollerar härdning). De kan ställa in långsammare eller snabbare medan hållfastheten kan tillväxa med varierande mognadshastighet (mognadsgrad) beroende på härdningstemperaturen. Denna projektansökan är en fortsättning på resultat och slutsatser från den nyligen avslutade studien, som utfördes inom förstudien (SBUF-projektet SBUF 13315 "Nya cement – mognad i kallt väder"). Det aktuella projektet kommer att fokusera på att bedöma lågtemperaturprestanda hos klimatförbättrade ekobindemedel, som innehåller stora mängder sekundära cementbaserade material (SCM), samt undersöka om och hur väl dagens mognadskoncept (mognadsfunktion), som används i Sverige överensstämmer med klimatförbättrad betong vid låga temperaturer.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare