Projekt 12123 Avslutat Matteprojektet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Byggprogrammet har de senaste åren haft ett stort antal sökande och det har krävts höga betyg för att komma in.
Trots det goda elevunderlaget är det väldigt få på byggprogrammet som läser in särskilda behörigheten för ansökan till högskoleutbildning. Matematik C (helst D), Fysik A och Kemi A är den lägsta särskilda behörighet som krävs för att läsa till högskoleingenjör

Projektets syfte var att utveckla ett webbaserat stöd för att stötta yrkesverksamma och elever på byggprogrammet att nå särskild behörighet för studier på högskolenivå. Avsikten är att i förlängningen skapa en nationell stödfunktion för anställda i byggföretag som vill förbereda sig för fortsatt karriär samt för byggprogrammens elever.

Projektet var en förstudie för att utveckla organisation och teknik för att kunna erbjuda handledning och stöd, 14 timmar per dygn, för att uppnå särskild behörighet för högskola.

Projektet dokumenterades i form av en rapport, "Utveckling av webbaserat stöd", Anna Sellner, Högskolan i Dalarna (32 sidor). Resultatet sprids till personalansvariga på företag i byggbranschen, ledningsfunktioner på gymnasier, högskolor och universitet samt till elever på byggprogrammen i Sverige.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare