Artikel Målstyrningsmodell för bygg- och anläggningsföretag

Publicerad

Mandat och handlingsutrymme bör ges till rätt nivå och individ, "det vill säga strateger", i organisationen.
Förutsättningar för effektiv implementering av strategier i bygg- och anläggningsföretag.
Förutsättningar för effektiv implementering av strategier i bygg- och anläggningsföretag.

Det här projektet har skapat en förståelse för vad som skapar förutsättningar men även vad som hindrar en effektiv implementering av strategier i bygg- och anläggningsföretag.

Projektet har kommit fram till att mandat och handlingsutrymme bör ges till rätt nivå och individ, ”det vill säga strateger”, i organisationen.

En projektbaserad verksamhet som bygg- och anläggningsverksamhet har en decentraliserad styrning där personer för den operativa nivån i projekt inte bara ska följa företagets strategiska mål utan också fatta självständiga beslut anpassade efter kunder och lokal marknad.

Chefer och medarbetare behöver fatta beslut utifrån situation och behöver ha rätt förutsättningar för att göra det. Vilket man inte gör med hjälp av generiska och ofta förenklade modeller med fokus på mätetal, enligt projektet.


Kontakt