Artikel Missfärgning av ytor inomhus

Publicerad

Minska "svärtning" genom bl a god ventilation, undvik rökning och att ha tända ljus.
Byggentreprenörer och fastighetsförvaltare blir ofta anklagade av de boende för att ha skuld i fenomenet genom materialval, felaktig ventilation och liknande.  Inte sällan åtgärdas missfärgningen med tvättning och ommålning. Men problemen återkommer. vilket ofta ger upphov till klagomål och frustration från brukare tillsammans med oro för vistelse i innemiljön.
Byggentreprenörer och fastighetsförvaltare blir ofta anklagade av de boende för att ha skuld i fenomenet genom materialval, felaktig ventilation och liknande. Inte sällan åtgärdas missfärgningen med tvättning och ommålning. Men problemen återkommer. vilket ofta ger upphov till klagomål och frustration från brukare tillsammans med oro för vistelse i innemiljön.
Lokal missfärgning, så kallad svärtning, av ytor inomhus drabbar boende under framförallt uppvärmningssäsongen. Problemet uppstår under relativt kort tid, dagar, veckor och är i regel svåra att på ett enkelt sätt förklara.

Fenomenet med svärtning kan minskas genom att man undviker att röka, ha tända ljus, att man sörjer för god ventilation och om möjligt använder HEPA-filter och högt Clean Air Delivery Rate (CADR), som är ett är ett mått på luftrenarens effektivitet baserat på rumsytan och den volym ren luft som produceras per minut. Måttet visar hur väl damm, pollen och rök, de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus, renas från luften.

Det hjälper också att använda lågemitterande byggprodukter, med låg andel semiflyktiga ämnen (SVOC), att ha tillräcklig ventilation när man lagar mat, undvika heta ytor, till exempel halogenlampor, samt att undvika kalla ytor och köldbryggor.

De här åtgärderna kan var för sig och tillsammans reducera förekomsten av svärtning. Byggentreprenörer och fastighetsförvaltare blir ofta anklagade av de boende för att ha skuld i fenomenet genom materialval, felaktig ventilation och liknande.

Inte sällan åtgärdas missfärgningen med tvättning och ommålning. Men problemen återkommer. vilket ofta ger upphov till klagomål och frustration från brukare tillsammans med oro för vistelse i innemiljön.

Kontakt