Verksamheten 2022

Verksamheten 2022

Digitalisering, Säkerhet & Arbetsmiljö, Management och Hållbarhet

Fokusområdenas rubriceringar är breda men visar också på bredden av SBUF:s projekt. Samhällsutmaningarna tillika branschens sammanfattas inom ämnesområdena med teknikinnovationerna som grund.

  • Hållbarhet: energieffektivisering, klimatmålen, hållbara material
  • Digitalisering: AI, maskininlärning, IoT, digitala tvillingar
  • Säkerhet och arbetsmiljö: samverkan vård/byggplats, robotisering
  • Management: kortare ledtider, samverkan, internationalisering

Året i siffror – 85 nya projekt beviljades bidrag och 85 slutrapporterade

SBUF mottog 120 ansökningar om bidrag för forskning och utveckling, varav 85 beviljades bidrag och 35 fick avslag. För 24 projekt beviljades forskningsbidrag med sammanlagt cirka 30 miljoner och för 61 projekt beviljades utvecklingsbidrag med sammanlagt cirka 28,1 miljoner kronor, totalt 58,1 miljoner kronor. Tillsammans med bidrag från övriga projektfinansiärer uppgår volymen av projekt som SBUF är med och finansierar till cirka 205 miljoner kronor.

85 projekt lämnade in sin slutredovisning och godkändes. Dem hittar ni i skattkistan med slutresultat och artiklar publicerade på SBUF:s webb och förstasida.

Huvudaktiviteter 2022

Kommunikation – att dela kunskap, projektresultat och initiativ

SBUF:s kansli arbetar kontinuerligt med den externa och grundläggande kommunikationen för målen ökad kännedom, större spridning och att öka engagemanget i projekten särskilt från SME-företag.

De främsta kommunikationskanalerna är webb, sociala medier, podd och nyhetsbrev och av stor vikt är spridningen via projektägarnas och uppdragsgivarna. Samtliga kommunikationskanaler har fått ett ökat antal besökare och kontakter.

Under 2022 har kansliet gjort ett genomgripande arbete av webbinnehållet och strukturen för att från årsskiftet 2022-2023 kunna sjösätta en ny mer användarvänlig och modern webbplattform.

Årets innovation 2022 för bästa projektresultat 2021
Utmärkelsen Årets innovation gick till Mikael Johansson och Mattias Roupé från Chalmers Tekniska Högskola (beställare var NCC AB) för projektet med titeln” Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?”.

De har med sitt projekt nått ut brett internationellt och resultatet fick välförtjänt uppmärksamhet i nationella medier (all-time-high för SBUF:s kanaler).

Forskningen då – händer nu

Vid Årets innovation inför ett fullsatt auditorium i Wallenbergssalen i Svenskt Näringslivs hus, presenterade vi förutom pristagarna till Årets innovatioin ett nytt koncept för tillställningen under SBUF:s nya signum ”Forskningen då – händer nu”. Projektledare som bedrivit projekt med SBUF-medel berättade om innovationer och framsteg som skett tidigare och som tas tillvara och utvecklas idag och programmet fylldes av exempel på hur viktig den långsiktiga forskningen är, jämte stegvis utveckling med implementerbara lösningar.  

Forskningen då – händer nu är exempel på vad som väntar i framtiden och ett koncept här för att stanna!