Verksamheten 2021

Digitalisering, Säkerhet & Arbetsmiljö, Management och Hållbarhet

Fokusområdenas rubriceringar är breda men visar också på bredden av SBUF:s projekt. Samhällsutmaningarna tillika branschens sammanfattas inom ämnesområdena med teknikinnovationerna som grund.

 • Hållbarhet: energieffektivisering, klimatmålen, hållbara material
 • Digitalisering: AI, maskininlärning, digitala tvillingar
 • Säkerhet och arbetsmiljö: samverkan vård/byggplats, robotisering asfalt
 • Management: kortare ledtider, samverkansforum, regelförenkling

Året i siffror – 82 nya projekt beviljades bidrag och 100 slutrapporterade

SBUF mottog 114 ansökningar om bidrag för forskning och utveckling, varav 82 beviljades bidrag och 29 fick avslag. För 18 projekt beviljades forskningsbidrag med sammanlagt 24 miljoner För 64 projekt beviljades utvecklingsbidrag med sammanlagt 28,5 miljoner. Tillsammans med bidrag från övriga projektfinansiärer uppgår volymen av projekt som SBUF är med och finansierar till cirka 170 miljoner kronor.

100 projekt lämnade in sin slutredovisning och godkändes. Ni finner dem dels i skattkistan med slutresultat och dels som artiklar publicerade på SBUF:s webb och förstasida.

Huvudaktiviteter 2021

Ansökningarna – kvalitén, expertisen, samverkan och innovationshöjd

 • Samverkansforum uppdragsgivare och utskottsledamöter
  En halvdag ägnade representanter från SBUF:s uppdragsgivare och utskottsledamötena åt att inspireras av talare om fokusområdena men också i att enas om kvalitetsarbetet i spegling av ansökningar och utskottsbedömningar.

 • Checklista ansökningssteg och utskottens bedömningsgrunder
  Kvalitetsarbetet resulterade SBUF:s checklistor om vad som är viktigt att tänka på i en ansökan och speglat vad utskottsledamöterna har att granska.

 • Slutrapporterna – resultatspridning
  Av största vikt är att SBUF förstås publicerar slutrapporter, tillgängliga texter/artiklar om projekten i sina kanaler: webb, nyhetsbrev och LinkedIN men också att projektmedlemmar och ansökande företag redan i ansökan funderar på hur man ska använda sina specialistkanaler.
  Utskottsledamötena är tentakler ut i företagen och representanter för specialistkunskap och informationsspridning om projekten.
 • Årets innovation, bästa projektresultat 2021
  Årets innovation gick till Hans Hedberg projektledare för projektet ”Livräddning på distans” om en teknik- och utbildningslösning om hur sjukvårds- och byggplatspersonal kan samverka när det kan ta tid för sjukvården att hinna fram snabbt.

Kommunikationen - webb, sociala medier, nyhetsbrev Byggföretagen och Installatörsföretagen

 • Bygg kompetens – ny seminarieserie varje månad (se nedan)
 • Intervjuer – sju nya poddavsnitt inom olika områden publicerade
 • Ökat engagemang webb och LinkedIn med fler följare
 • Besök SME-utskott och regionföreningar, vd har ”besökt” ett flertal av Byggföretagens regioner via Teams och berättat om SBUF
 • IQS synergiutskott, Trafikverket, SBU Sveriges bygguniversitet, FoU väst, NRC, Nordiskt fuktskadecentrum, Nationellt renoveringscentrum med flera är viktiga samarbetspartners och arenor för SBUF.

SBUF bygger kompetens tillsammans med systerfinansiärerna

Hösten 2021 introducerade SBUF seminarieserien Bygg kompetens tillsammans med de statliga innovationsprogrammen Smart Built Environment och InfraSweden2030.

Bygg kompetens vänder sig till alla i samhällsbyggnadsbranschen och tanken är att skapa samarbeten, öka kunskapen om resultaten och sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ger lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand. I genomsnitt hade Bygg kompetens en publik på 60-100 personer!