Behandling av personuppgifter

Genom att:

  • ansöka om bidrag från SBUF
  • prenumerera på någon av SBUF:s informationsspridningskanaler, till exempel nyhetsbrev
  • anmäla dig till någon av SBUF anordnad informationsaktivitet, till exempel seminarier, webbinarium etcetera

samtycker du till att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. SBUF är ansvarigt för behandlingen.

Upplysningsvis kan nämnas att SBUF inte lagrar personnummer. E-postadress används som användarnamn. SBUF kan inte se ditt lösenord, däremot kan vi på användarens begäran skicka ut ett autogenererat mejl med inloggningsuppgifter.

För att dina personuppgifter ska vara aktuella och korrekta kan vi även komma att inhämta personuppgifter för uppdatering från externa register.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få utökad information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (så kallat registerutdrag).

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföringsändamål. SBUF kommer inte att lämna dina adressuppgifter till tredje part.


Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: SBUF, Box 5501, 114 85 Stockholm. E-post info@sbuf.se

Registrering av IP-adresser

Vid utskick av nyhetsbrev sker automatisk registrering av vilka länkar som läsaren besöker, i syfte att förbättra nyhetsinnehållet.