Nyhet ”Viktigt att öva på faktiska scenarion”

Publicerad 30 aug. 2023

SBUF:s utskott och styrelse besökte under ett studiebesök Byggbranschens Säkerhetspark. Parken startade genom ett SBUF-projekt och erbjuder nu utbildning för yrkesarbetare. Här får grupper öva på verkliga situationer som kan uppstå på byggplatser.

Camilla Lindström, Brixly övar på ett möjligt riskscenario
Camilla Lindström, Brixly övar på ett möjligt riskscenario

Byggbranschens Säkerhetspark ligger vid Arlanda och erbjuder utbildning för personer som arbetar i byggprocessen. Parken startade med en SBUF-finansierad förstudie som drog igång 2017. Inspirationen kommer från ett finländskt koncept (Safety Training Parks) och parken kom i drift i Byggföretagens regi hösten 2019. I parken får grupper öva på gruppdynamik och på hur de ska agera praktiskt i möjliga olycksscenarion. 

”Ofta finns det övergripande regler för hur till exempel en brand på byggplatsen ska hanteras. Det finns däremot för lite kunskap om vad man ska göra, rent praktisk, när en personskada sker. Det är viktigt att yrkesarbetare får öva på faktiska scenarion så de vet vad de ska göra när olyckan är framme”, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens Säkerhetspark. 

SBUF:s styrelse och utskott fick under sitt studiebesök en genomgång av parkens olika delar. Gruppen ställdes till exempel inför ett scenario där en person hamnat under en tung betongvägg. Många ville spontant lyfta upp blocket och dra loss den skadade, andra ville ringa efter hjälp. Det visade sig att det hade varit ödesdigert att lyfta blocket, eftersom det hade kunnat innebära en farlig blodrusning för den skadade. Det är viktigt att vänta in räddningspersonal som kan hantera situationen. Under väntetiden bör kollegorna istället kontrollera andningsvägar och prata med den olycksdrabbade.

Claes Dalman, Peab

”Säkerhetsparken är stor och täcker in mycket av det som man behöver ha praktisk kunskap om på byggplatsen. Jag tror att det är bra att öva på situationer i skala 1:1 och se olika tänkbara lägen i praktiken. Då är det lättare att veta vad man ska göra, eller inte göra, när olyckan är framme. Mycket handlar också om attityd, och det är också bra att tänka på”, säger Claes Dalman, Peab, ordförande för Byggutskottet.