Nyhet Trendspaning – Digitaliseringen kliver runt i stegvis utveckling

Publicerad 02 juli 2024

Här möter vi Olle Samuelson som ingår i SBUF:s expertteam inom digitalisering och höra vad Olle ser i framtiden. Han lyfter digitaliseringens stora potential, som ännu väntar på sin revolution.

Olle Samuelson

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har gett utvecklings-och forskningsbidrag till projekt i över 40 år inom ett stort antal ämnesområden. Ämnen som varierat över tid, bytt namn, inriktning och förädlats med kunskap.

SBUF:s fyra utskott (Bygg, Anläggning, Forskning och Installation) har ledamöter som kommer från entreprenörerna, medlemmar i Byggföretagen och Installatörsföretagen. De har hög expertis inom respektive område för att rättvist kunna bedöma ansökningar och slutrapportering. För att stärka vissa övergripande och högaktuella ämnesområden har SBUF knutit några experter till nytta för utskott, kansli och styrelse som bidrar med sin kunskap och skuggar omvärldens utveckling.

Här möter vi Olle Samuelson som ingår i SBUF:s expertteam inom digitalisering och höra vad Olle ser i framtiden.

Trendspaning Digitaliseringen kliver runt i stegvis utveckling

Digitaliseringens potential att effektivisera och utveckla byggbranschen har länge setts som stor och delvis outnyttjad. Många har trott på stora omvälvande utvecklingssteg som ska utmana de rådande arbetssätten och även skapa nya affärsmodeller. Men de senaste två decennierna har vi snarare sett inkrementella, stegvisa förändringar där digitaliseringen idag finns i de flesta av våra processer och i vår informationshantering. Det har påverkat effektiviteten och hur vi arbetar i olika grad men i stort är det samma processer, aktörer och roller. Vi slipar till, vi justerar och vi förbättrar, men det har inte skett någon revolution.

BIM som i Behovsdrivet
De förändringar som skett har varit både behovsdrivna och teknikdrivna. Ett exempel på det behovsdrivna är BIM. Visionerna och idéerna om hur vi skulle kunna samla de stora informationsmängderna som behövs i ett byggprojekt och göra samma information tillgänglig för alla aktörer genom hela processen fanns redan på 70-talet. Branschen och akademin har sedan jobbat målmedvetet med att förverkliga detta genom standarder, strukturer, processer och genom parallell mjukvaruutveckling som svarat mot de behov branschen målat upp. Det har gått långsamt. Många gånger har vi sagt: om fem år har det exploderat! Men det har aldrig exploderat. Jag skulle snarare uttrycka det som att det sakta har expanderat. Fler och fler projektörer och byggare har börjat jobba med modeller, sett fördelarna och sedan inte velat gå tillbaka till ritningar och gamla arbetssätt. Idag är någon nivå av BIM det rådande arbetssättet och allt fler nyttor börjar tillämpas, inte minst genom att nya programvaror kommit som är anpassade för byggarbets­platsen och yrkesarbetarna. 

Telefon som i Teknikdrivet
Ett talande exempel på det teknikdrivna är smarta telefoner. Ingen visste att vi behövde dem innan de fanns och nu vill ingen vara utan dem. Det är ett tekniksprång som skett i samhället i stort men där byggbranschen har kunnat se många goda tillämpningar med till exempel appar som stöttar bland annat tidrapportering, säkerhetsronder och besiktningar. Ytterligare funktioner som kamera, mätverktyg, anteckningsmöjligheter, textmeddelanden med mera hjälper oss att dokumentera och kommunicera på helt andra sätt, som idag känns självklara. Den utvecklingen gick mycket fort. Kombinationen av BIM och smarta telefoner är också intressant. Länge hävdade många att ”på bygget kommer det alltid att krävas pappersritningar”. Sen kom läsplattorna som kunde hantera BIM-modeller och idag har de som är längst fram skippat läsplattorna och navigerar och hämtar modellinformation direkt i mobilen.

Teknikdriven AI och behovsdrivet klimat
Just nu händer det extremt mycket i samhället och i världen och om vi tittar framåt ser jag två spår där digitaliseringen kommer att ha stor påverkan på branschen de närmaste åren. Det är det teknikdrivna spåret AI, och det är det behovsdrivna spåret klimat. Teknikutvecklingen inom AI har mycket snabbt ruskat om oss och vi imponeras dagligen av vad AI kan göra, samtidigt som utvecklingen skapar oro för till exempel arbetstillfällen och för personlig integritet. Generativ AI kommer i en nära framtid att förändra hur vi jobbar i projektering, genom att generera alternativa lösningsförslag med analyser ur flera perspektiv. AI kan också prediktera scenarier, minska olyckor, optimera tidsplanering och logistik på byggarbetsplatsen, säkerställa kvalitet i utförandet för att nämna några exempel. Teknikutvecklingen sker exponentiellt och branschen behöver växla upp för att tillgodogöra sig nyttorna.

Byggandets påverkan på klimatet kommer att genomsyra allt vi gör och all utveckling som sker i branschen. Vi kommer att jobba på nya sätt med hur vi hanterar våra naturresurser, och ställa krav på byggnadsverk med längre livslängd, flexiblare användning över livslängden och där byggdelar och material kan demonteras, återbrukas och bidra i en ny livscykel. SBUF ger förutsättningar för branschen att gemensamt ta itu med behovet och i projekt utveckla framtidens lösningar.

Digitalisering en möjliggörare och samhället drivkraften
Digitaliseringen möjliggör många av behoven som nämns genom att hjälpa oss optimera lösningar, skapa strukturer för handel med återbrukad material, hantera information om miljö- och klimatpåverkan, minska avfall och transporter. Samhällets behov är drivkraften och förväntningarna är stora på att byggbranschen kommer att ställa om liksom andra industrier. 

Inte minst inom området klimat- och miljödata krävs branschgemensamt arbete med såväl standarder som överenskomna arbetssätt. SBUF ger förutsättningar för branschen att gemensamt ta itu med behoven som uppstår och i projekt driva lösningar som utvecklar hela branschen.

Det är olika logik och drivkrafter för det teknikdrivna respektive behovsdrivna, men vi behöver alla sorters drivkrafter, och det bästa är när de kombineras och samspelar.

/Olle Samuelson, digitaliseringsexpert, SBUF

I VÅR OMVÄRLD Trendspaningar 2024

Ta del av alla våra trendspaningar, om hållbarhet, digitalisering, kommunikation och forskning.