Nyhet Ta del av årets rapport om digitalisering för bygg och installation

Publicerad 26 maj 2023

Nu kan du ta del av en färsk rapport om hur vi arbetar med digitalisering i bygg- och installation. 

Olle Samuelson och digitalisering

Har du koll på senaste projekten och trenderna inom digitalisering? SBUF samlar den senaste utveckling i en årlig digitaliserings-rapport som utförts av Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik. 

Ladda ner rapporten

Rapporten fokuserar främst på förändringar mellan mätningarna och indikationer på nya trender. Bland de förändringar som skett kan noteras en ökad bredd i användning av olika tekniker, där den tidigare starka dominansen av BIM minskar till förmån för framför allt sensorer och ”Internet of Things”, men även teknikområdet automation ökar i intresse. AI och digitala tvillingar är områden som ökat tidigare och nu befäster positionen på en högre nivå. De transformativa inslagen är fortfarande få där endast ett fåtal projekt adresserar mer övergripande förändringar i processer och affärsmodeller.

Kartläggning Digitalisering

Rapporten är den årliga uppdateringen av SBUF:s arbete med att samla och analysera initiativ inom digitalisering av branschen. Det är den tredje årliga kartläggningen som genomförts och den fokuserar på åren 2021-2022. I kartläggningen har totalt 216 projekt identifierats, varav 46 är nya och har startats sedan den förra mätningen.