Nyhet En studie i framdrift

Publicerad 30 aug. 2023

Studiebesöken 2023 för SBUF:s utskott och styrelse gav i år kunskap och tankar om vad framdrift kan vara inom tre väsentligt olika områden. Vi besökte Byggbranschens Säkerhetspark, Linnés trädgård och återbruksprojektet LUMI i Uppsala. Fakta och framtid förenar vad vi tar med oss framåt för en hållbar byggbransch och byggnation. 

SBUF:s styrelse och utskott i Uppsala 2023


SBUF:s grupp fick en visning av utbildningsstationerna och med sig viktig lärdom kring dem och en hållbar arbetsmiljö. Att man inte ska försöka få bort ett tungt betongblock från en fastklämd person (vilket är den omedelbara känslan man får och försöker göra med de redskap som finns tillgängliga) utan invänta räddningspersonal till exempel. De med säkerhetsutbildning vet det, och vid akut olycka, försök att hitta och lyssna till rösten som kan. 

Rösten från 1700-talet lever vidare

I Linnés trädgård mitt i Uppsala mötte självaste Carl von Linné upp. Med tanke på ärbar ålder får vi ge honom en eloge för hur vältalig han är. Väl bevarad är sannerligen den kunskap, kategorisering och namngivning av våra växter han mycket strukturerat genomförde och som han själv och hans adepter och vänner spred över världen. Vi fick bland annat lära oss om hur jordgubben kom till Sverige, att Bolmörten är farlig och om varför vissa extremt fula örter har namn efter personer (Linnés ovänner). 

Linné samlade inte bara botaniker utan också teologer, medicin- och språkstuderande vid sina framgångsrika exkursioner, vilket vittnar om hur viktigt det är med tvärdisciplinärt tänkande för hållbara slutsatser och forskningsrön. 

Hur vet vi idag vad som är bäst för framtiden? Vi måste pröva!

Kunskapen mellan oss i byggprocessen är vidare ett av exemplen där vi måste lära oss av varandra, ta hjälp och fråga efter nya synvinklar. Vi måste våga prova nytt! 

I kvarteret LUMI är återbruk i främsta fokus. Företaget Byggstyrning som är de som arbetsleder byggprojektet är såväl digitaliserade som modiga i att tänka framdrift och i att ”våga prova”. Eller ja, de säger till och med själva: 
”Vårt sätt att driva processen är lite annorlunda... eller ja, mycket annorlunda än i tidigare och flesta andra projekt”, säger Johannes Riis, projektledare på Byggstyrning.

De använder StreamBIM, taktplanering & taktzoner, ett sätt att kategorisera och katalogisera nedmonterat och tillgängligt återbruksmaterial och kanske framför allt då ett tankesätt som måste genomsyra allas engagemang och uföranden ”inte riva – demontera”. Rickard Carlsson som är platschef vid LUMI beskrev utmaningen i att be yrkesarbetarna om att skruva ned alla stora gipsväggar istället som vanligt riva dem såhär: ”Det var väl ingen som tyckte detta verkade som en bra jättebra ide från början…men det accepterades snabbt och blev till stolthet.” 

Han berättade vidare om att våga vara envis i sitt tankesätt och vända invändningarna när de kommer. När Byggstyrning sagt att de vill demontera, pröva ett annat sätt, fått responsen att det går inte, våga säga ”Hur vet ni det?” Och när svaret om att det står i tabeller och tidigare böcker stå på sig med ett ”Äh, kom igen vi provar!”

Då gäller det att man arbetar över disciplinerna, tillgängliggör provplatser, tar del av varandras erfarenheter och med samma tro på framdrift, vågar prova! 

Jag vill rikta mitt TACK till SBUF:s styrelse och utskottsledamöter för bra innehållsrika dagar och diskussioner och framför allt för ert värdefulla arbete och insatser året runt för byggbranschens framtid.  
Anneli Kouthoofd, vd SBUF augusti 2023