Nyhet Strategiskt vägval behöver drift och underhåll – och tvärtom!

Publicerad 08 dec. 2023

Långsiktighet, vägar för samverkan och återkommande forum för kunskapsutbyte. Det är några ord från SBUF:s ämneskonferens om drift och underhåll. Nu kan du ta del av de ämnen och tankar som lyftes.

Publik och talare på ämneskonferens Drift och Underhåll

På SBUF:s anläggningsutskotts initiativ inbjöd vi till en ämneskonferens med inriktning på drift och underhåll av väg och vägunderhåll en onsdag i november. Moderator var Andreas Bäckström, SBUF:s anläggningsutskott och Svevia.

Syftet var att notera i vilket stadie olika viktiga ämnesområden befinner sig och alla i rummet enades om tre viktiga mål med mötet: 

 • Här ska det vara högt till tak i diskussionen
 • Vi ska ta tempen på Drift- och underhållsläget och se vad som behövs framåt
 • Se och hitta vägar för samverkan för framtiden

I rummet återfanns en lång rad kompetenser inom expertområden i ämnet och från entreprenörer, konsultfirmor och myndigheter. Bland deltagarnas breda kompetens/expertområde: digitalisering och sensorer, robotisering, vägmarkeringar,  inventering av vägområdet med hänseende av AI (artificiell intelligens), uppkopplade fordon, vintervägdrift, klimatanpassning, sensorer, samverkans- och entreprenadformer och upphandlingsfrågor. Förutsättningen för en innehållsrik dag fanns alltså och införlivades.

Under mötet konstaterades också att det saknas återkommande forum för att lyfta forskning- och innovation inom drift- och underhåll. Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden erbjöd sig, genom programchef Camilla Byström, att ta över stafettpinnen. Programmet skapar därför inom kort ett nätverk för aktörer som arbetar med frågorna.

Sammanfattande ord från seminariets talare

Långsiktighet

Inledande ord från Per Murén, mångårig ordförande i SBUF:s anläggningsutskott och medarbetare på NCC framhöll att behovet av omvärldsbevakning är centralt och att ett bränsle för debatt och samverkan är att vara enigs om regelverk. Han manade också till lugn och eftertänksamhet ibland i vår snabba hantering av vardag och intryck eftersom långsiktigheten är viktig i forskningssammanhang.

 

Andreas Bäckström, Svevia och Hawzheen Karim, InfraSweden

 

Begränsa eller vägleda?

Från Andreas Bäckström (SBUF:s anläggningsutskott och Svevia) och Hawzheen Karims (InfraSweden) erfarenheter från genomförda projekt kunde de se att:

 • Bara teknikfokus räcker inte för implementering
 • Hela värdekedjan behöver involveras
 • Beställarens engagemang för att underlätta och ens möjliggöra implementering är mycket väsentligt
 • Implementering behöver finnas med från början
 • Business case och ersättningsmodeller som möjliggörare av utveckling och incitament
 • Förutsättningar – regelverk och krav formuleringar på rätt nivå – funktion eller detalj?
 • Finansiering av piltottester
 • Inlåsningar – certifiering och regelverk begränsar 

De ställde också sig och åhörarna frågan om dagens regelverk är begränsande eller vägledande?

Vem tar ansvar för samordningen av alla initiativ?

Mats Wärme, BM system och Jakob Wallentin Olsson, Skanska diskuterade digitalisering och samverkan och bland annat att prognoskvalitet är akilleshäl tillsammans med ny sensorteknik samt att öppenhet och högt till tak ökar möjlighet till innovation och bekräftade också att lång projekttid behövs för rätt utkomst. Nästkommande talare Christian Eriksson berättade om Automatiserad trafikinformation: Road Work Waring baserad på MIP-data, och frågorna om skaleffekter med hänsyn till regelverk, RWW om arbetsmiljö och säkerhet längs vägarna och realtidsvarningar (digital och GPS-styrd) samt om hur vi kan skapa möjligheter för basupphandlingar 2025 och vikten av beställarens incitament för innovation. Han pekade på problematiken med att det pågår många olika projektinitiativ. Vem tar ansvar för samordningen av alla initiativ?

Hur gör andra?

Hawzheen tog vidare diskussion med punkter om att tekniska specialister ofta är de som driver FoI-projekt, vilket ger begränsad tid för delat engagemang och man kan  missa implementeringen i projekten. Han efterlyste behovsägarna kopplade till regelverken och att egna intressen kan styra (och störa?) utvecklingen. Det finns en rädsla för ”black box” när det kommer till ny teknik och regelverk och krav utvecklas inte i samma takt som FoI. Vi saknar en gemensam implementeringsstrategi! Och. Hur arbetar andra branscher med utveckling och FoI för att lyckas med innovation, förändring och implementering?

Vad behöver vi göra nu?

Lina Nordin från VTI lyfte vikten av verksamhetsnära forskning men också osäkerheten inför förändring av forskningsfinansieringen i framtiden. Vi arbetar ihop i små pusselbitar men arbetar vi med hela bilden?

Panelen som följde svarade på frågan ”Hur ökar vi innovationsgraden inom vägunderhåll?” med punkter som att:

 • Affären är drivkraften för entreprenörerna
 • Innovationsprogram för forskningsfinansiärer måste kräva resultat
 • Det råder möjligen en gammal strategi om stora bolag som med egen rådighet utvecklar branschen och verksamheten men tappar vi då bort vem som ska göra investeringar i ny teknik, stor/liten aktör?
 • Megatrenderna är: digitalisering,  automation och  elektrifiering

Hela mötet och presentationerna vittnade om innovationsbehov inom affärsmodeller, anbudsprocessen, utbildningsbehov, kommunikation och som huvudnummer det strategiska vägvalet och samverkan mellan/med stat och näringsliv. Vi tackar också Camilla Byström och Hawzheen Karim för initiativet att återsamla intresserade aktörer i ett återkommande forum i InfraSwedens regi. 

Vi avslutar med Pontus Gruhs (Trafikverket) inledande ord: "Det är otroligt positivt att SBUF väljer att fokusera på drift och underhåll under den här ämneskonferensen. Vi på Trafikverket ser drift och underhåll som ’det nya svarta’! Det ligger också i linje med vad regeringen anser att vi måste satsa på och utveckla framöver."

Publik på ämneskonferensen