Nyhet Stärkt varumärke och rekord i antal ansökningar

Publicerad 24 mars 2021

Under 2020 behandlades 160 (föregående år 144) ansökningar om bidrag för forskning och utveckling, varav 100 (91) beviljades bidrag och 60 (53) fick avslag. SBUF beviljade bidrag för cirka 62 miljoner kronor (52).

Vi har under år 2020, detta märkliga pandemiår, haft en fortsatt bra verksamhet och kunnat såväl hantera som att bevilja fler ansökningar än tidigare år.

Förenklad ansökningsprocess och prioriterade projektområden

Att ta hand om ansökningar, få ännu fler företag att söka och att lotsa de som ansöker att så tydligt som möjligt beskriva sitt bidrag enligt de villkor och innovationsmål vi har, är vårt huvuduppdrag (jämte att därefter sprida kunskapen). Under 2020 har vi förenklat ansökningsprocessen genom att strukturera i färre steg, informera tydligt i varje steg och gjort det enklare att signera.

Utskotten är företagens förlängda arm och våra oumbärliga expertråd i att resonera, kommentera och tillstyrka projekt. Utskottens specialområden, forskning, anläggning, bygg och installation utgör naturligt den tekniska innovationen men under de senaste åren har också Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och våra utskott förutom produktivitet ett antal prioriterade områden: digitalisering, säkerhet och arbetsmiljö, hållbarhet/klimat. SBUF kommer fortsätta utveckla och utvidga arbetet med de prioriterade områdena förebyggande.

Digitaliseringen och den transformativa utvecklingen kräver extra fokus och kompetens och 2020 tillsatte vi en expert, Olle Samuelsson, att stödja kansli och utskott i digitaliseringsfrågan och göra en kartläggning av digitaliseringsinitiativen. Olle är civilingenjör, adjungerad professor i byggproduktion och teknik på Luleå tekniska universitet och har en doktorsexamen inom digitalisering av byggsektorn. Olle fortsätter sitt uppdrag hos oss.

Kommunikationsarbetet ökar kännedom och spridning

Kännedomen om oss ökar och kansliet arbetar kontinuerligt med den externa och grundläggande kommunikationen för målen ökad kännedom, större spridning och att öka mängden ansökningar. Under 2020 har vi kommunicerat brett i våra kanaler och även via uppdragsgivarna Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads, Ledarna och Seko.

Strategin för kommunikationen som helhet är att ”bjuda på kunskap. Det gör vi allra främst genom att frekvent sprida utvecklings- och forskningsresultat och kommunicera möjligheten att söka bidrag från oss. På så sätt hoppas vi att ännu fler bygg- och installationsföretag ska hitta till oss och bidra till projekt som stimulerar branschens utveckling.

Ökat antal följare och artiklar om projektresultaten

Vi får allt fler prenumeranter av nyhetsbrev och följare i våra sociala kanaler. Ett viktigt bidrag är projektens slutresultat som via en kort text och bilder (vi gillar att få projektbilder) ger underlag för kansliet att skriva artiklar som beskriver projektens utveckling och resultat. Slutrapporterna finns alltid tillgängliga i sin helhet på vår webbplats.

Tack för 2020 säger ny vd januari 2021

Som ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond från och med januari 2021 tackar jag min företrädare och vår fantastiska kommunikatör för ett bra 2020.

Från ansökan till utveckling – från forskning och utveckling till praktisk handling – det är SBUF det och jag ser fram emot att leda kommande års verksamhet.

Anneli Kouthoofd, vd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)