Nyhet "SBUF har gjort mycket för branschen över tid"

Publicerad 17 apr. 2023

Nu är det sista chansen att anmäla dig till Årets innovation på Kungliga Musikhögskolan. Hans Hedlund, forskningsledare, har varit med och satt ihop programmet. Han berättar om vad du får ta del av den 26 april! 

Välkommen till Kungliga Musikhögskolan 26 april. Vi firar att SBUF fyller 40 år och Årets innovation – forskningen då, händer nu!
Anmäl dig nu för att vara med på ett event för alla med intresse för forskning och innovation i byggbranschen!

Hans Hedlund är forskningsledare på SBUF och har satt ihop programmet tillsammans med vd Anneli Kouthoofd.

Hans, vad har varit den största utmaningen med att välja ut projekten som presenteras?
– Jag skulle nog säga att den största utmaningen har varit att välja bort ett projekt till förmån för ett annat projekt, man skulle ju vilja ha med många fler goda exempel. Inför SBUF:s 40-årsjubileum har vi gjort en djupdykning i alla projekt som genomförts under årens lopp. SBUF har verkligen gjort mycket för branschen, kanske inte i varje enskilt projekt, men över tid ser man verkligen vilken fantastik möjlighet våra medlemmar och branschen tagit vara på i alla projekten. Genom åren har runt 3000 projekt genomförts! Alla projektresultat har bidragit med en liten puzzelbit som kan fogas till entreprenörernas puzzel för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Vilka ser du som de viktigaste/mest intressanta förändringar som SBUF bidragit till under de här 40 åren?
– Genom åren ser man en röd tråd där arbetsmiljö och säker har ständigt funnits närvarande i projekten. Entreprenörerna är innovativa och ser ofta möjligheter att använda ny kunskap och utveckla färdigheter som kan skapa win-win situationer för såväl oss entreprenörer som för våra kunder och beställare. Här kan man se flera projekt där entreprenörer har provat nya koncept och metoder, som flera år senare har blivit exempelvis en ny byggmetod och tillämpat av hela branschen. Här ser man vilken viktig roll SBUF spelar för att ge entreprenörerna möjlighet att utveckla sig och branschen på kort och lång sikt. SBUF ger entreprenörerna möjligheten för att skapa en uthållig och långsiktig utveckling.

Hur hoppas du att deltagarna reagerar på de resultat som presenteras den 26 april?
– Jag hoppas deltagarna kommer slås av häpnad hur mycket som faktiskt entreprenörerna undersökt, utvecklat och forskat på för att öka branschens kompetens genom åren. Sen hoppas jag på att man ödmjukt också ser att utveckling tar tid innan den har implementerats.

Anmäl dig här!