Nyhet Rekordstort antal ansökningar

Publicerad 19 feb. 2021

Pandemin är inget som påverkat vår synlighet externt. Vi har under 2020 fått in flest antal ansökningar någonsin under de 38 år som vi funnits.

Vi har nått ut 2020. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond fick under året in flest antal ansökningar någonsin. Pandemin har inte påverat vår synlighet.

Vårt mål är att utveckla byggbranschen och vi arbetar på olika sätt med att stärka varumärket och göra SBUF än mer känd så att ännu fler bygg- och installationsföretag ska söka bidrag till projekt för branschens utveckling. Planerat och målgruppsinriktat arbetar vi med att kommunicera budskapet om att söka bidrag. Under 2020 slog vi rekord i antalet inkomna ansökningar.

Arbetet med att utveckla kommunikationen för att nå medlemsorganisationernas medlemsföretag och samhällsbyggnadssektorn fortsätter. Om året innan (2019) var inriktat på att ta fram effektiva kommunikationskanaler – så har fokus 2020 till stor del handlat om att nå målgrupperna med prioriterade budskap.

- Vi ser att kännedomen om SBUF tycks öka och vi vill förstås nå ännu fler. Vi är länken till kunskap om utveckling- och forskning i branschen, säger Anneli Kouthoofd, vd, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Goda relationer med uppdragsgivare

Förutom frekvent strategisk kommunikation har vi under året bland annat genomfört ett grundläggande kommunikationsarbete. Under 2020 arbetade vi bland annat för ökad synlighet bland uppdragsgivarnas medlemsföretag.

Vi har stärkt relationerna med organisationerna som instiftade oss; Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads, Ledarna och Seko. Frekvent utrymme i uppdragsgivarnas kanaler är naturligt för att nå målgruppen.

För det har vi kontaktat respektive kommunikationschef och berättat om hur vi kan vara länken till kunskap om utveckling- och forskning i branschen och om hur företagen kan söka bidrag. Nu lyfter Byggföretagen och Installatörsföretagen frekvent upp våra budskap till sina medlemsföretag och Byggnads, Ledarna och Seko kommunicerar om SBUF på webbplatser och intranät.

- Insatser som dessa är av stor vikt för utvecklingen i branschen, säger säger Anneli Kouthoofd.

Bjuda på kunskap

Att sprida projektresultat är en av våra främsta uppgifter och centralt i kommunikationen. Utvecklings- och forskningsresultat kommuniceras på vår webbplats i artiklar, i sociala kanaler och nyhetsbrev. Strategin för kommunikationen som helhet är att ”bjuda på kunskap”.

 

Artiklar med utvecklings- och forskningsresultat

Följ oss på LinkedIN

Följ oss på Facebook

Prenumerera på vårt nyhetesbrev

Sök bidrag