Nyhet Olle Samuelson tilldelas Excellence in Civil Engineering 2023

Publicerad 06 okt. 2023

Olle Samuelson har tilldelats Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering 2023. Olle är adjungerad professor i byggproduktion och teknik och digitaliseringsexpert i SBUF:s kansli.

 

Olle Samuelson har tilldelats Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering 2023. Foto: LTU.

Vi riktar ett stort grattis till vår medarbetare Olle Samuelson, som tilldelats Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering 2023.

Olle Samuelson är adjungerad professor i byggproduktion och teknik och digitaliseringsexpert i SBUF:s kansli. Olle har en tjänst vid Luleå Tekniska Universitet samt en anställning som forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad.

Motiveringen lyder:
Olle Samuelson har varit en drivande kraft för en digital omställning av hela samhällsbyggnadssektorn i över 30 år. Hans vision är minskad resursanvändning, mer kretsloppstänkande och kortare byggtider – till en lägre kostnad. För hans insatser tilldelas han Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering 2023. 

Läs även Samhällsbyggarnas pressmeddelande om tillkunnagörandet.

 

Kartläggning Digitalisering

Ta del av Olle Samuelsons rapport. Rapporten är en årlig uppdatering av SBUF:s arbete med att samla och analysera initiativ inom digitalisering i bygg- och installationsbranschen. Det är den tredje årliga kartläggning som genomförts och den fokuserar på åren 2021-2022. I kartläggningen har totalt 2015 projekt identifierats, varav 46 är nya och har startats seden den förra mätningen.

Film Presentation av rapporten 2023

Se filmen där Olle Samuelson presenterar resultaten från undersökningen av projekt 2021-2022. Filmen spelades in under lanseringswebbinariet i maj 2023.