Nyhet Nya villkor för projektbidrag

Publicerad 27 okt. 2020

Vi har nya villkor för projektbidrag, villkoren innebär bland annat att varje projekt drivs inom en i förväg fastslagen tidsram.

Förlängning av projekttid endast är möjlig om synnerliga skäl föreligger.

Underlag till kunskapsspridning

Andra villkor för projektbidrag är bland annat att när som helst under projektets gång och senast i samband med slutrapportering ska projektet lämna in underlag till kunskapsspridning.

I inloggat läge lämnar man in:

  • ett illustrerande foto/bild/illustration/figur – med upphovsmannens tillåtelse – som på något sätt illustrerar projektets tema.
  • en kort text på cirka 1 000 tecken med projektets resultat
  • samt (om sådan finns) länk till eventuell framtagen produkt (vägledning/handbok/webbplats/app).

Läs villkoren för projektbidrag