Nyhet Kartläggning över digitaliseringsinitiativ i svenska bygg- och installationsbranschen

Publicerad 26 jan. 2021

Vi har låtit ta fram en rapport i form av en kartläggning över digitaliseringsinitiativ i svenska byggbranschen för att ännu bättre samordna digitaliseringssatsningar och för att ge svenska byggföretag underlag till strategiskt arbete inom digitalisering. Behovet av en strategi är tydlig. BIM är det enskilt största utvecklingsområdet i dag, även Internet of Things och Automation. Standardisering ingår i drygt 30 procent av projekten som kartlagts vilket är en signal om behov av gemensam struktur för informationshantering mellan aktörer.

Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad och adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, har skrivit den intressanta och välskrivna rapporten.

Kartläggningen visar god bredd i de satsningar som görs inom digitalisering. Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är det enskilt största utvecklingsområdet. Det sker också mycket arbete kring till exempel maskiner, fordon och byggnader som med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data, så kallat Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) och området Automation.

Behovet av en strategi är tydlig. Standardisering ingår i drygt 30 procent av projekten som kartlagts vilket är en signal om behov av gemensam struktur för informationshantering mellan aktörer.
För att digitaliseringen av branschen inte ska stanna vid att ny teknik används för att effektivisera enskilda arbetsmoment i befintliga processer behövs forskning och utveckling kring processer och arbetssätt.

Kartläggning: Digitaliseringsinitiativ i svenska bygg- och installationsbranschen

Webbinarium: Detta händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag