Nyhet Interaktiv byggrobotik: 3d-printning, adaption och sensoråterkoppling i robotiserade byggprocesser

Publicerad 03 juli 2023

SBUF finansierar, med glädje, många doktorander och en av dem är Anton Tetov Johansson. SBUF träffade Anton in action, vid en presskonferens vid Möllegården i Science Park LTH, där hen tillsammans med två av sina handledare David Andréen och Mathias Haage, båda på LTH, förevisade robotteknik när roboten Bettan, en sorts ”mikrofabrik” (en robotarm på larvfötter), byggde en utomhusgrill inför sommarfester.

 

Bettan murar, juni 2023 i Möllegården i Science Park LTH
Bettan murar, juni 2023 i Möllegården i Science Park LTH

Anton hanterar initierat styrtekniken även för robotar som Bettan men doktorandstudien har som avsikt att nyttja gestaltnings- och experimentdriven metodik som följer den modell som med framgång utvecklats på den europeiska arenan, exempelvis vid NCCR Dfab på ETH Zürich eller IntCDC i Stuttgart. Anton kombinerar en bakgrund inom gestaltning och arkitektur med djup teknisk kunskap inom robotik och programmering i byggnadssammanhang. Projektet fokuserar på möjligheter som skapas av digitalisering inom både tillverknings- och designprocesser och utforskar 3d-print med hjälp av sensor-återkopplad robotik, anpassad för klimatsmarta och hållbara material.

”Jag har kommit en bit in i arbetet och ser att både forskningsvärlden och industrin är intresserade av att lösa utmaningar kring ökad automatisering på på byggarbetsplatser. Det jag ser fram emot är att experimentera med nya byggmaterial, eller nya och nya de har funnits mycket länge men används mer sällan nu, så som lera och natursten. Min intention och min ambition är att utforska hur vi kan utveckla arbetsmetoder där mätningar av materialförändringar ger information om hur processen kan anpassas. Till exempel genom att anpassa hastigheten eller positioner under 3d-print, och uppdatera BIM-modellen med information från resultatet”, säger Anton.

Anton Tetov Johansson
Anton Tetov Johansson, PhD student in Architecture & Construction Robotics

Anton tillägger att tvärvetenskapen ger goda och förhoppningsvis mer produktiva resultat och ur ett arkitektperspektiv minskas avståndet till byggprocessen genom designverktyg som tar hänsyn till tillverkningsprocessers möjligheter och begränsningar, vilket möjliggör bättre kvalitet, hållbarhet och ekonomi.

Projektets intentioner är att lyfta möjligheterna med en ökad automatisering av byggindustrin som har potential att öka effektivitet och därigenom minska kostnader, förkorta byggtider men inte minst minska personskador. En hel del riskmoment kan tas över av robotar eller andra automatiserade processer. Digital tillverkning och design kan dessutom platsanpassa variabla lösningar. Projektet vill också visa på möjligheter att optimera strukturer och funktioner på ett sätt som ökar effektiviteten, minskar materialåtgång och leder till en produkt med större värde och bättre prestanda.

En sådan automatisering har historiskt hållits tillbaka av de svåra förutsättningar som byggsektorn innebär för robotar – ostrukturerad arbetsplats, säkerhet och toleranshantering. Genom senare tids utveckling inom robotteknik och informationsteknik har dessa förutsättningar förändrats, och digitalisering och automatisering av byggnation är potentiellt möjlig.

Mathias Haage och Bettan
Mathias Haage och Bettan vid Möllegården i Science Park LTH

 

Interaktiv byggrobotik Bettan murar