Nyhet Fortsatt högt tryck på digitaliseringsprojekt i byggbranschen – nya trender AI och maskininlärning

Publicerad 03 juli 2022

SBUF har gjort en rapport över digitaliseringsinitiativ i den svenska byggbranschen. Våren 2022 har spaning kompletterats med nya trender!

Digitalisering utpekas på flera håll som en av de stora megatrenderna som förändrar vårt samhälle. Digitalisering ses också allt mer som en möjliggörare och inom byggbranschen och i hela samhällsbyggnadssektorn sker utveckling av digitalisering, både hos enskilda företag men också genom gemensamma satsningar där flera aktörer tillsammans arbetar för att skapa informationsplattformar, standarder, strukturer, arbetssätt och verktyg som kan skapa positiva effekter i processerna och för aktörerna.

SBUF tog 2020 initiativ till att ta fram en rapport, en kartläggning, över byggbranschens digitaliseringsprojekt och bad Olle Samuelson, adjungerad professor vid Luleå Tekniska universitet, att göra den. Syftet med kartläggningen är att stödja SBUF i sitt strategiska arbete med digitalisering inom bygg- och installationsbranschen, och därigenom skapa bättre samordning för digitaliseringssatsningar
Den första rapporten hämtar information från 2018 t.o.m 2020. Nu kompletterar vi med 2021:s.

Digitaliseringsinitiativ i svenska bygg- och installationsbranschen

Ökat fokus på ny teknik och affärsmodeller

Den nya rapporten fokuserar främst på förändringar mellan mätningarna och indikationer på nya trender. Bland de förändringar som skett syns ett starkare fokus på AI, Digitala tvillingar och i viss mån Automation. Ett stort antal projekt handlar förstås fortfarande om BIM. Digitaliseringen drivs inte heller bara av teknisk utveckling utan kräver förändringar i processer, affärsmodeller och arbetssätt.

Här nedan finner du den nya rapporten, den från 2020 och lanseringsfilmen som spelades in då. Mycket läsnöje!

Kartläggning 1 2020-2021

Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen (2021)
Olle Samuelson

Kartläggning 2 - komplettering 2021

Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen (2022)
Olle Samuelson

Webbinarium Vad händer inom digitalisering i byggbranschen

Ta del av Olle Samuelsons föreläsning kring de digitaliseringsinitiativ som i dag drivs inom både bygg- och installationsbranschen.

Tema Digitalisering

Inom svenska bygg- och installations­branschen.