Nyhet Film: Hur bidrar byggforskningen till klimatmålen?

Publicerad 16 okt. 2023

Hur bidrar branschens projektresultat inom forskning och innovation till klimatarbetet? Och vilka områden är utvecklingsaktuella? Se filmen där Per Löfgren, hållbarhetsexpert SBUF, ger sin analys av projektresultaten och en lägesbeskrivning.

Film Hur bidrar byggforskningen till klimatmålen?

Hur bidrar branschens projektresultat inom forskning och innovation till klimatarbetet? Och vilka områden är utvecklingsaktuella? Vi har spelar in en digital kunskapskvart där Per Löfgren, hållbarhetsexpert SBUF, ger sin analys av projektresultaten och en lägesbeskrivning.

Per Löfgren är hållbarhetsexpert med lång erfarenhet av management, affärsplanering och kvalitetsledning. Per är rådgivare till SBUF:s utskott och kansli. Under våren 2023 har Per analyserat projektens resultat och ser att SBUF är en viktig finansiär av branschens klimatomställning. I filmen får du lära känna hur resultaten bidrar med klimatberäkningar, anpassningar, cirkulära materialflöden, bättre materialval och ny kunskap inom klimatområdet. 

SBUF Svenska Byggbranschens utvecklingsfond

Vi stödjer forskning och utveckling som leder till praktisk handling i byggbranschen. SBUF är en privat finansiär som ger projektbidrag till företagen som är medlemmar hos uppdragsgivarna Byggföretagen och Installatörsföretagen. Varje år startar cirka 120 SBUF-stödda projekt och ett stort antal av resultaten bidrar till branschens klimatomställning.