Nyhet ”En imponerande ambitionsnivå i Lumi-projektet”

Publicerad 30 aug. 2023

SBUF:s styrelse och utskott besökte projektet Lumi under ett studiebesök i augusti 2023. Vid besöket blev det tydligt att vi måste lära oss av varandra, ta hjälp och fråga efter nya synvinklar. "Vårt sätt att driva byggprocessen är lite annorlunda, eller ganska mycket annorlunda, än i de flesta andra projekt" säger Johannes Riis, projektledare på Byggstyrning.

Camilla Slunge-Dowling, Caverion var en av de imponerade deltagarna
Camilla Slunge-Dowling, Caverion var en av de imponerade deltagarna

Arbetet med kvarteret Lumi startade med att Uppsala kommun ville riva ett stort myndighetskomplex från 1970-talet. Därigenom skulle flödet mellan stadsdelarna öppnas upp och nya kontorsbyggnader komma till. När byggherren Vasakronan och byggprojektledarna Byggstyrning tittade närmare på projektet insåg man snart att betongstommen i byggnaden var av mycket god kvalitet. Det kändes onödigt att riva den för att sedan bygga upp en ny. Beslutet att låta stommen stå väckte idén att se om det fanns andra delar i byggnaden som var värda att spara och återbruka. Det gjorde det. Innerväggar av gips, dörrar, fönsterpartier, innertak, pentryn, toaletter och mycket mer gick att ta till vara och återanvända i den nya byggnaden. Det fanns från början en viss skepsis när entreprenörerna när entreprenörerna till exempel förväntades demontera gipsväggar i stället för att riva dem. Men det gav mersmak!

 

Rikard Lundin, Byggstryning

 

”Många sa att det skulle kosta mer och ta längre tid att demontera och återbruka gipsväggarna i stället för att riva och köpa nytt. Men i slutändan har hela kedjan blivit mer gynnsam. Vi har till exempel sluppit gipsdamm när vi demonterat. Vi har också haft fördelen att kunna förvara materialet som ska återbrukas i andra delar av byggnaden tills det är dags att använda det”, säger Rickard Lundin, platschef på Byggstyrning.  

 

Johannes Ris, Byggstryrning

 

För att hantera allt material som ska återbrukas har man arbetat digitalt med ID-chip och QR-koder. Alla objekt har fått en unik identitet och lagts upp in en databas med över 10 000 produkter. Det har gjort det möjligt att modellera med objekten som sedan bokats upp för sin unika plats. För att vara säker på att återbruket får en bra kvalitet har man också testbyggt kontorsrum och kunnat undersöka resultaten.
”För oss är det här ett sett att prova, testa och utmana. Det handlar mycket om ett tankesätt och att våga utmana skeptiker. Genom provmontagen kunde vi visa att resultatet skulle bli bra, med fina nylackade dörrar och glaspartier. Arbetet med återbrukade material hade heller inte varit möjligt utan ett digitalt system”, säger Johannes Ris, projektledare, Byggstyrning. 

I projektet har man arbetat med taktplanering, i stället för aktivitetsplanering, och delat in projektet i hanterbara zoner där varje yrkesgrupp har en arbetsvecka i taget. Man arbetar med StreamBIM och BIM-modellen, också som juridisk handling, har kopplats till tidsplaneringen. Alla projektörer träffas två gånger i veckan på hybridmöten i BIM-labbet, där man diskuterar avvikelser och utbyter erfarenheter med varandra.

 

Åsa Blomsvik, Skanska

 

”Arbetet i Lumi-projektet är fantastiskt. Jag önskar att alla kunde jobba så här, testa och utmana. Det är ett viktigt avstamp för hela branschen att det går att bygga återbrukat med samma kvalitet som i nyproduktion. Jag vill verkligen komma tillbaka och se helheten, när det är inflyttat och klart”, säger Åsa Bolmsvik, Skanska, i SBUF:s byggutskott.

 

Rasmus Rempling, NCC

 

”Det är verkligen en imponerande ambitionsnivå i projektet Lumi. Det krävs orubblighet, snarare än komplicerad teknik, för att driva igenom ett så komplext återbruksprojekt. Det är också tydligt hur viktigt det är att skapa förtroende mellan beställare och utförare eftersom projektet hela tiden utsetts för nya utmaningar. Här går det att ana ett nytt tankesätt. Här finns en ny generation ingenjörer och arkitekter som är mer på bollen vad det gäller återbruk, och de vill göra avtryck,” säger Rasmus Rempling, NCC i SBUF:s forskningsutskott.

Det är tydligt att man i ledningen av projektet Lumi har varit envis i sitt tankesätt och kunnat vända invändningarna när de kommit. När Byggstyrning sagt att de vill pröva nya metoder för att kunna återbruka materialet har de ofta fått responsen om att det inte går. Då har man vågat fråga "Hur vet ni det?”. När svaret har varit att det står i tabeller och tidigare rapporter så har Byggstyrning stått på sig och sagt "Äh, kom igen vi provar!". För att våga det  behöver man arbeta över disciplinerna, tillgängliggöra provplatser, ta del av varandras erfarenheter och ha samma tro på framdrift. Man måste våga prova helt enkelt!