Nyhet Camilla Byström, Kristina Gabrielii och Anneli Kouthoofd. Varför gör ni den här satsningen just nu?

Publicerad 03 sep. 2021

Seminarieserien Bygg kompetens - projektresultat för lösningar kring sektorns utmaningar.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida projektresultat från sektorn för lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför.

Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment. Varför gör ni den här satsningen just nu?

– Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder och verktyg i samhällsbyggnadssektorn som just nu. Det känns självklart att vi som driver program och projekt gör en riktad satsning så att alla intresserade kan ta del av resultaten, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Anneli Kouthoofd vd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Vilka ämnen lyfter ni i höstens webbinarier?

– Vi påbörjar satsningen med en serie om fyra möten med fokus på aktuella ämnen, där vi ser att vi har många gemensamma projekt. Vi inleder med resiliens, om resultat kring förmågan hos system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. Vi lyfter sedan automatisering, och robotisering och naturligtvis flera viktiga projekt kring säker arbetsmiljö. Vi berättar också om spännande trender som vi ser i vår omvärld och vår avsikt är att fortsätta med nya färska rön och områden nästa år, säger Anneli Kouthoofd vd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Camilla Byström, programchef för Infra Sweden 2030. Vad vill ni att satsningen ska leda till?

– Vi vill att det här leder till att höja kompetensen i hela sektorn. Vi hoppas få se att resultaten kommer till nytta och ge en reell effekt i verksamheten hos organisationer och företag. Vi vill också att det leder till fler innovationen som bryter upp traditionella gränser i sektorn och skapar nya samarbeten, säger Camilla Byström, programchef för Infra Sweden 2030.

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) för lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför pågår inom flera stora initiativ, program och projekt. Sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla arbetssätt. 

Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Delta du också för lösningar kring sektorns utmaningar!

Läs mer om seminarieserien