Nyhet Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

Publicerad 13 maj 2022

Missade du Bygg kompetens när vi frågade oss om vi har några metoder för att hantera innovation? Nu kan du se webbinariet som film!

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat
Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

I filmen ställer vi oss frågan om hur några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Moderator: Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030.

Ta del av presentationerna

Innovationsledning, vad innebär det?
Bodil Sandén, innovationsledare, InfraSweden2030

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, curlabs AB

Förändringstryck, förändringsledning och vilja till utveckling

Hans Nyblom, Installatörsföretagen lyfter resultat från projekten:
Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1
Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen