Nyhet Anneli Kouthoofd blir vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Publicerad 15 okt. 2020

Anneli Kouthoofd blir ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Anneli Kouthoofd kommer från rollen som vd för Byggmaterialindustrierna. ”SBUF som utgör bryggan mellan företagsinitiativ och akademi med förenad specialistkunskap ser jag med ödmjukhet och nyfikenhet fram emot att leda”, säger Anneli.

SBUF vd Anders Freyschuss har sökt sig vidare till nya uppdrag. Ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond blir Anneli Kouthoofd. Anneli kommer från en roll som vd på Byggmaterialindustrierna, en bransch- och paraplyorganisation för byggmaterialorganisationer. Anneli har varit verksam i bygg- och anläggningsbranschen i 10 år.

- Jag har under mina år inom sektorn drivit flera utvecklingsprojekt och genom dem sökt och fått bidrag från SBUF. SBUF står för något unikt. Bryggan mellan företagsinitiativ och akademi med förenad specialistkunskap ser jag med ödmjukhet och nyfikenhet fram emot att leda, säger Anneli.

Anneli är språkvetare och ekonom och har även arbetat i förlags- och energibranschen. Tidpunkt för när Anneli tillträder är inte klart, men det blir någon gång senast i april nästa år.

– Vi är mycket glada för att ha kunnat rekrytera Anneli Kouthoofd. SBUF har en viktig roll i att stötta medlemmarnas forsknings- och utvecklingsprojekt och genom detta stärka byggsektorns konkurrenskraft. Genom vår rekrytering av Anneli Kouthoofd kan vi ytterligare stärka vår röst i samhällsbyggnadsdebatten och verka för en ökad proaktivitet, säger Christina Claeson-Jonsson, styrelseordförande för SBUF.

Kontakt: Christina Claeson-Jonsson, styrelseordförande för SBUF, FoU-chef, NCC Group, tel: +46 (0)31 771 51 18