Så här ansöker du

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt från oss.

Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget.

Vi tar också emot ansökningar från organisationerna ByggnadsLedarna och Seko.

Ansök när som helst.


Gör så här

1. Skapa ett användrakonto på vår webbplats

2. Gör en projektbeskrivning

3. Logga in och lämna ansökan

4. Underteckna ansökan


Följ ditt ärende i inloggat läge på vår webbplats.

Din ansökan diskuteras i ett eller flera av SBUF:s utskott: anläggningsutskottet, byggutskottet, installationsutskottet eller forskningsutskottet.

Om projektet avses genomföras i akademisk miljö som seniorforskning, resultera i vetenskapliga artiklar eller genomföras av doktorander ska det anges i ansökan. Då tas ansökan upp i SBUF:s forskningsutskott och projektet kommer drivas som ett forskningsprojekt.

-------------------------------------------------

Ansökningsarbetet sköts av dig som lämnar in ansökan, ansökningsadministratören, som ansvarar för att den sökande organisationen och projektledaren är överens om tagen.

När du skickat ansökan går den till projektledare och attestbehörig för signering. Och därefter till SBUF.

Slutrapportera ett projekt.

Villkor för projektbidrag.