Så här ansöker du

Många säger att det är enkelt att söka bidrag från oss.



1. Skapa ett användarkonto på vår webbplats

Skapa konto


2. Gör 
en projektbeskrivning  

Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska (eventuella bilagor kan vara på engelska).

Detta kan du söka bidrag för

Mall för projektbeskrivning

3. Lämna in ansökan  

Logga in och lämna ansökan.


4. Underteckna ansökan  

Ansökningsarbetet sköts av dig som lämnar in ansökan, ansökningsadministratören, som ansvarar för att den sökande organisationen och projektledaren är överens om tagen.

Efter att ansökan är inlämnad skickas e-post till projektledaren (ofta samma person som är ansökningsadministratör) som ombeds underteckna ansökan digitalt.

Efter det får attestbehörig vid den sökande organisationen e-post och ombeds signera. Med detta är ansökan formellt godkänd för behandling.

Sju tidpunkter om året för beslut om bidrag

Tidpunkter för beslut om bidrag.

Din ansökan diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott: Anläggningsutskottet, Byggutskottet, Installationsutskottet och Forskningsutskottet. Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan. Därefter tar styrelsen beslut kring bidrag.

Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut i inloggat läge.