Så här ansöker du

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen - och motsvarande fackförbund - kan söka bidrag till utvecklings- och forskningsprojekt från oss. Detta kan du söka bidrag för.

Den som driver SBUF-projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget utan kan komma från konsultbolag, forskningsorganisation, högskola eller liknande.

Gör så här:

1. Skapa ett användrakonto på vår webbplats

2. Gör en projektbeskrivning
(på svenska, eventuella bilagor kan vara på engelska)

3. Logga in och lämna ansökan

4. Underteckna ansökan

Ansökningsarbetet sköts av dig som lämnar in ansökan, ansökningsadministratören, som ansvarar för att den sökande organisationen och projektledaren är överens om tagen.

När du skickar ansökan går den till projektledare och attestbehörig för signering och vidare till SBUF.

Sju tidpunkter om året för beslut om bidrag

Din ansökan diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott: anläggningsutskottet, byggutskottet, installationsutskottet eller forskningsutskottet.

I det fall projektet avses genomföras i akademisk miljö som seniorforskning, resultera i vetenskapliga artiklar eller genomföras av doktorander ska det anges i ansökan. I detta fall tas ansökan upp i SBUF:s forskningsutskott och projektet drivs som ett forskningsprojekt.

Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan, därefter tar styrelsen beslut kring bidrag. Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut i inloggat läge.

Tidpunkter för beslut om bidrag.

Villkor för projektbidrag.