Frågor & Svar om ansökning

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som gäller ansökningsförandet. Kontakta gärna SBUF med förslag på fler frågor.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som gäller ansökningar.


Fråga: Jag har några idéer om hur branschen kan utvecklas men jobbar inte i ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier eller Installatörsföretagen. Kan jag söka bidrag från SBUF?

Svar: Nej, det är bara medlemsföretagen som kan söka bidrag. Däremot kan det sökande företaget utse vem de vill för att utföra projektet. Kontakta ett medlemsföretag och presentera din idé, förhoppningsvis hittar du ett företag som tror på idén och som är villigt att söka bidrag.