Ansöknings- och rapporteringstider 2018/19

Viktigt att ansökan eller slutrapporten inlämnas i tid för att hinna med i SBUF:s beslutsprocess.

SBUF har sju mötesomgångar om året, varav tre även behandlar ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. För 2019 (och för de sista mötesomgångarna 2018) gäller nedanstående tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter. Observera att tiderna kan komma att ändras under pågående verksamhetsår på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar på SBUF:s webbplats innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter. 

Mötesomgång

 

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt 

 

Inlämning ansökan forskningsprojekt 

 

Inlämning slutrapport 

 

Besked om SBUF:s beslut

7–2018

 

18 nov

 

 

18 nov

 

V. 51

1–2019

 

13 jan

 

 

13 jan

 

V. 6

2–2019

 

15 feb

 

15 feb

 

15 feb

 

V. 12

3–2019

 

31 mars

 

 

31 mars

 

V. 18

4–2019

 

15 maj

 

15 maj

 

15 maj

 

V. 26

5–2019

 

11 aug

 

 

11 aug

 

V. 36

6–2019

 

15 sep

 

15 sep

 

15 sep

 

V. 43

7–2019

 

10 nov

 

 

10 nov

 

V. 50