Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad 1983, är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO.

För SBUF är det av största betydelse att resultaten från den forskning och den utveckling, som SBUF stöder, når ut till anslutna företag och till omvärlden i övrigt och omsätts i praktisk handling. 

Copyright © 2001-2009 SBUF The Development Fund of the Swedish Construction Industry
Information om cookies Producerad av Construct IT Sweden AB.