10112 Avslutat
Manual - fuktmätning i trä

Genomfördes: 2001-02-01 – 2002-02-28

Sammanfattning

Har utvecklat en manual för fuktmätning i trä med samma detaljeringsgrad som Manual fuktmätning i betong se SBUF informerar nr 00:32. Manualen behandlar bland annat hantering av virke från leverans till inbyggnad, mätutrustning samt rutiner för mätförfarande och rapportering. Samarbete med Trätek. Samfinansiering med Vinnova.

Redovisningen utgörs av SP-rapport "Fukt i trä för byggindustri, fuktegenskaper, krav, hantering och mätning", Björn Esping och Jarl-Gunnar Salin, SP Trätek samt Peter Brander, Skanska Teknik (157 sid). Till rapporten finns även en CD med kortfattade komihåglistor, checklistor och blanketter.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska
Projektledare
Peter Brander

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
KMA – arbetsmiljö