Lär dig använda PPB

För att du ska komma igång med Produktionsplanering Betong finns ett utbildningsmaterial framtaget

Hela materialet ingår som dokumentation i PPB och installeras tillsammans med programvaran. Utbildningsmaterialet innehåller huvudsakligen praktiska övningar som börjar med det allra enklaste och växer successivt i komplexitet.

Det finns exempel på beräkningar för olika slags konstruktioner, i olika möiljöer med en portion problemlösning för gjutningsproblematik. Materialet har även mer teoriorienterade kapitel där fokus ligger på att förklara huvudprinciper för programmets funktion och hur dessa kan untnyttjas.

Utbildningsmaterialet består av:

  • Bilder fördelade på en översikt och 12 kapitel, i form av PDF
  • Filer med mätdata som används i övningarna
  • Facitfiler motsvarande ett eller flera steg i flertalet av övningarna

Upplägget har medvetet utformats för att kunna passa både till självstudier som underlag till kurser. Hela materialet ingår som dokumentation i PPB och installeras tillsammans med programvaran.

Hämta utbildningsmaterialet

Ladda ned självstudiematerialet

Arrangerade kurser2020-02-20

Torkningstider

I verktyget Produktionsplanering betong kan du simulera betonggjutningar, till exempel hållfasthetstillväxt, värmeutveckling och uttorkning av betong.

Material utvecklas kontinuerligt av branschen. I forskarvärlden är det till exempel viss oenighet kring torkningstider av nyare material. Iaktta därför försiktighet vid beräkning av torkningstider.

 

Aktuella kurser

Följande organisationer arrangerar kurser/utbildningar i Produktionsplanering Betong.

Hur ska materialet användas för kursverksamhet

Utbildningsmaterialet kan användas på olika sätt. Författarna föreslår dock följande uppdelning i nivåer/kurser.


Grundläggande nivå

Detta omfattar kapitel 1 till 8 och kan hållas som en eller två kurser beroende på upplägg. Innehållet fokuserar på grundläggande programanvändning samt typfallsläget. De första 7 kapitel är väldigt praktiskt orienterade och delen avslutas med kapitel 8 med en summeriande genomgång av strukturen och principerna i PPB.

Avancerad nivå

Detta omfattar kapitel 8 till 10 och passar för en kurs. Innehållet fokuserar på avancerad programanvändning med fria läget. Hantering av material och möjligheter att lägga till egna materialdefinitioner ingår också. Kapitel 8 med strukturen och principerna i PPB repeteras i början av denna nivå.

Avancerad nivå för materialdata

Detta omfattar kapitel 10 till 12 och passar för en kurs. Innehållet fokuserar på hantering av material i PPB. I början repeteras grunderna för materialhanteringen men sedan växlar fokus till hur man mäter betongens egenskaper och själv tar fram materialdata för betongens värme, mognad och hållfasthet. Detta kursmoment kräver av den som håller i det erfarenhet av utförandet av dylika mätningar. Om sådan erfarenhet saknas bör någon extern utbildningshjälp anlitas.