Ny korrigerad version 2.0.13 av PPB.

07 januari 2019

Den nya versionen 2.0.13 innehåller följande korrigeringar (ladda ner här):

* Körning av fukttypfall i värmeläge
* Tidsangivelser i resultatlista för fuktberäkning
* Onödigt lång beräkningstid i vissa fuktberäkningar

För beskrivning av PPB:s funktionalitet hänvisas till den tidigare informationen 2018-12-20.