Ny version 2.0 av PPB. Nu med kapacitet att beräkna fukt.

20 december 2018

PPB 2.0.12 med första versionen av fuktberäkning är här. Programmet kan simulera hur betong med Bascement beter sig fuktmässigt med vattencementtal mellan 0.32 och 0.55.

OBSERVERA PPB 2.0.12 har uppdaterats 2019-01-07 till version 2.0.13 

Man kan beräkna uttorkningstider för bjälklag på konventionell eller kvarsittande form och för platta på mark med eller utan isolering. Programmet tar hänsyn till: 

  • Självuttorkning (baserat på fullskalig temperaturberäkning av hydratationsförloppet och hela uttorkningen) 
  • Diffusionsuttorkning 
  • Omfördelning och insugning från mark och regn 
  • Hysteres i sorption och transport vid växling mellan uttorkning och uppfuktning (så kallad skanning mellan desorption och absorption) 
  • Temperatureffekter i hydratation, fukttransport, sorption och materialegenskaper.

En större artikel om den nya fuktfunktionaliteten, bakomliggande materialegenskaper och hur betong med Bascement fungerar i praktiken kommer att publiceras på www.sbuf.se/ppb inom kort.