AMP Guiden har ny hemvist

Från och med juli 2021 har Byggföretagen tagit över förvaltning och uppdatering av AMP-guiden. Tänk på att uppdatera eventuella bokmärken.

AMP-guidens adress: 

https://byggforetagen.se/arbetsmiljoplanguiden/