13033 Avslutat
Virtuell Produktions Modell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen

Genomfördes: 2014-10-01 – 2017-04-01

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultatet från ett genomfört FoU-projekt som undersöker möjligheten med att utveckla en BIM-viewern för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. Den vidareutvecklade BIM-viewern, BIMXplorer, utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen. FoU-projektets intervju- och observationsstudie visar att VR-systemet bidrar till:
- Bättre förståelse och rumsuppfattning
- Stödjer bättre beslutsfattning och problemlösning i projekteringen
- Verktyg för att stödja arbetsberedning och planering

Det slutliga användargränssnittet presenteras i följande filmer:
- Användargränssnittet HTC-Vive
- Användargränssnittet Oculus Rift Touch
- Exempel på tillämpning: Planering av montage - Installation

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Virtuell produktionsmodell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen", Mattias Roupé, Mikael Johansson och Mikael Viklund Tallgren, samtliga Chalmers (26 sidor).

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Mattias Roupé