13654 Avslutat
Komfortgolvvärme - systemlösningar för förbättrad energiprestanda

Genomfördes: 2019-01-14 – 2021-10-05

Sammanfattning

Resultaten från denna studie visar att komfortgolvvärmesystems energianvändning i hög grad påverkas av parametrar som ligger utanför komfortgolvvärmens kontroll, så som brukarbeteenden och byggnadens värmesystem. Men studien vill ändå lyfta fyra identifierade rekommendationer som kan bidra till att öka energieffektiviteten för komfortgolvvärmen:
• Isolera komfortgolvvärmesystemet
• Begränsa den uppvärmda ytan
• Använd tidsstyrning
• Inkludera maxbegränsning för golvtemperatur

Projektansvarig

Projektansvarig
Peab AB
Projektledare
Henrik Jönsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Husbyggnad Installation