13472 Avslutat
Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar

Genomfördes: 2017-12-03 – 2019-01-13

Sammanfattning

När det gäller klimatpåverkan från asfalt saknas enhetlig kravställning hos beställare inom anläggningsbranschen när det gäller beräkning, rapportering, optimering och uppföljning av klimatpåverkan från asfalt.

Rapporten "Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar" har tagits fram för att skapa konsensus bland svenska asfalttillverkare, beställare och råmaterialtillverkare om hur miljövarudeklarationer, EPD:er, ska användas för att verifiera miljöpåverkan från asfalt på ett likartat och jämförbart sätt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar", Larissa Strömberg, NCC.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Larissa Strömberg

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Digitalisering Infrastruktur KMA – arbetsmiljö