Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4.0 Etapp 2

Pågår: 2021-05-03 – 2022-08-17

Sammanfattning

I BEAst 4.0 etapp 2 konverteras de mest frekvent använda meddelandena till att använda Peppol som bas för meddelandena och dokumentation för dessa utformas och publiceras på BEAst hemsida så branschen kan använda affärsmeddelanden som baseras på en internationell standard. Byggbranschen får ett effektivt sätt för digital kommunikation av affärsmeddelanden baserad på en ISO-standard ISO/IEC 19845:2015. Med BEAst 4.0 får även branschen en permanent lösning på kommunikation genom Peppol-nätverket, inte en tidsbestämd lösning som idag. Den permanenta lösningen ger en stabilitet för entreprenörer, installatörer och dess leverantörer som vill digitalisera sin verksamhet. BEAst 4.0 möjliggör även effektiv hantering av miljöinformation för att möta befintliga krav från Naturvårdsverket och kommande krav från Trafikverket och Boverket.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Rikard Larsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Digitalisering Husbyggnad Bro & Anläggning Byggmaterial Installation